ADATKEZELÉSI és RENDEZVÉNY RÉSZVÉTELI NYILAGTKOZAT

A Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub által meghirdetett Rendezvényen résztvevőként történő induláshoz szükséges elektronikus regisztráció elindításával a Regisztráló nyilatkozik, hogy a bvkk.hu honlapon közzétett „Adatvédelmi tájékoztatót” megismerte és elfogadja. A Regisztráló nyilatkozik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.). 20. § (2) bekezdése szerint tájékoztatást kapta az adatkezelés céljáról és jogalapjáról.
Regisztráló hozzájárul ahhoz, hogy regisztrációmval összefüggésben személyes adataimit az Adatvédelmi tájékoztatóban megnevezett szervezetek, személyek az Infotv. előírásainak megfelelően kezeljék (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is).
Regisztrálónak Tudomása van arról, hogy az Infotv. 20. § (1) bekezdése alapján jelent nyilatkozat megtétele önkéntes, ezúton nyilatkozik, hogy a jelen nyilatkozatot önkéntesen tette. Nyilatkozatomban tett hozzájárulását kizárólag a Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub által meghirdetett Rendezvényekkel kapcsolatos adatkezeléshez adta. Regisztráló személyes adatai kezeléséhez a tárgyév utolsó napját követő év végéig járul hozzá.

Adatvédelmi tájékokztató          A résztvevők kötelezettségei és a felelősség korlátozása, kizárása          VISSZA