Név:
e-mail:
Telefon:
Születés dátuma:
Táv:
Póló méret:
Kupa:
 

A regisztráció során megadtott személyes adatok jogosultjaként a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján jelen nyilatkozom útján kifejezetten hozzájárulok, hogy a Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub (BVKK), mint adatkezelő a közöttünk a regisztráció/nevezés során létrehozandó jogviszony teljesítéséhez, e jogviszonyból eredő jogok gyakorlásához, illetve kötelezettségek teljesítéséhez elengedhetetlen a regisztráció/nevezés során megadott adataimat megismerje, és azokat kezelje.
Kijelentem, hogy a BVKK Adatkezelési Szabályzatát és az adatvédelmi tájékoztatóját megismertem, és megértettem, továbbá annak alkalmazását jelen nyilatkozatban foglalt adatkezelésre elismerem.
Kijelentem továbbá, hogy a BVKK a tervezett adatkezelésről megfelelően tájékoztatott.
Jelen hozzájárulásom önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű kinyilvánítása annak, hogy a BVKK által fentiek szerint végzett adatkezeléshez hozzájárulásomat megadom. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatót megértettem, elfogadom.